คอร์สเรียน

 

 

หลักสูตรการเรียนการสอน ของ CMCADET

คุณสมบัติผู้สมัครเรียน  นักเรียนชายที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.2 ขึ้นไป อายุไม่เกิน 18 ปี 

         หลักสูตร   สำหรับสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร

         หมายเหตุ   ทุกคอร์สมีการสอบประเมินผล ฝึกพลศึกษา และว่ายน้ำ
                          

1. คอร์สตลอดปี (พ.ค. - ก.พ. ปีถัดไป)    
         1.1   วันเรียนแบบที่ 1 : เรียนวันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา 17:30-19:30 น. (สำหรับนักเรียนที่บ้าน หรือโรงเรียนใกล้กับสถาบันฯ)   

         1.2   วันเรียนแบบที่ 2 : เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08:30-16:30 น.

         1.3   รายละเอียดคอร์ส

                 1.3.1  ปรับพื้นฐาน พร้อมปูพื้นฐานในแต่ละวิชาให้กับนักเรียนแต่ละคน เพื่อให้มีความรู้ใกล้เคียงกัน พร้อมแนวทางการทำแบบทดสอบ 

                 1.3.2  เน้นเนื้อหาเข้ม เพิ่มเทคนิค แนวคิด ทางลัดในการทำข้อสอบเก่า พร้อมทดสอบตามแบบการสอบของสถาบันฯ ซึ่งเทียบได้กับการสอบจริง

                 1.3.3 ฝึกพลศึกษา วันอาทิตย์ บ่าย สัปดาห์ เว้นสัปดาห์ ตลอดทั้งปี 

2. คอร์สเข้าค่ายเดือนตุลาคม (นักเรียนพักกับสถาบันฯ)     

         2.1 วันเรียน : เรียนช่วงปิดเทอมกลาง เรียนทุกวัน (ประมาณ 3 สัปดาห์) เวลา 09:00-21:00 น.   

         2.2 รายละเอียดคอร์ส : เน้นเนื้อหารวมโจทย์ข้อสอบช้างเผือก และข้อสอบเก่า พร้อมทดสอบย่อยเพื่อประเมินผล และวิเคราะห์ผลการเรียนของนักเรียน


3. คอร์สเข้าค่ายติวเข้มก่อนสอบเดือนมีนาคม (นักเรียนพักกับสถาบันฯ จนถึงวันสอบภาควิชาการเหล่าสุดท้าย)

         3.1 วันเรียน : เรียนช่วงปิดเทอมใหญ่ เรียนทุกวัน (ประมาณ 1 เดือน) เวลา 09:00 - 21:00 น.                

         3.2 รายละเอียดคอร์ส : หวังผลเข้ม โดยทีมงานคณาจารย์ของสถาบันฯ เก็งข้อสอบตามแนวข้อสอบจริง พร้อมทดสอบตามมาตรฐานประเมินผลการสอบเทียบเท่าการสอบจริงทุกเหล่า