ทำเนียบ "รุ่น"
นักเรียนนายเรืออากาศธีรนันท์ เจริญสุข ตท.54 / นนอ.61 (อ้น)
รร.อัสสัมชัญลำปาง จังหวัดลำปาง ได้รับทุนไปศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย
นักเรียนนายร้อยธิตประพันธ์ สมศรี ตท.55 จปร.66 (โบ๊ท)
รร.พะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา ได้รับทุนไปศ๊กษาต่อที่ ประเทศสหรัฐอเมริกา
นักเรียนนายเรืออรรถวิท มูลเมือง ตท.55 นายเรือ 112 (เฟิร์ส)
รร. ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
นตท.ปองพล จุ่นหัวโทน รุ่น 56 ทอ. (โต้ง)
รร.ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
นตท.สิรดนัย ยะอุโมงค์ รุ่น 56 ตร. (ฟิวส์)
รร.จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
นตท.ครุศาสตร์ วงค์ชัย รุ่น 56 ทร. (นกหวีด)
รร. สามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
นตท.ธิติพันธ์ สมศรี รุ่น 58 ทบ.
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ทบ.
นตท.อภิสิทธิ์ ดาวเรือง รุ่น 58 ตร.
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ตร., ทอ.
นตท.กษิดิต ตาใจ (อู๋) ทบ.รุ่น59
รร.ยุพราชวิทยาลัย ม.3
นตท.บุญญาสิทธิ์ คำคล่อง (บูม) ทร.รุ่น59
รร.ยุพราชวิทยาลัย ม.3
นตท.ธิติวุฒิ ยอดแก้ว (โอม) ทบ. รุ่น59
รร.มงฟอร์ตวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ ม.4
นตท.ธีรพล สุเมธะ (จูเนียร์) ทบ.รุ่น59
รร.ยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
หน้า : 1 | 2 |