ทำเนียบ "รุ่น"
นักเรียนนายร้อยตำรวจ กมลภพ ดิษยบุตร ตท.54/นรต.70 (มะตูม)
โรงเรียนปรินส์รอแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
ส.ต.ต.วันเฉลิม วิชัยวงช์
ผ่านการสอบคัดเลือกข้าราชการ(ชาย) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปี 2558
ส.ต.ต.ทศพร คำเงิน
ผ่านการสอบคัดเลือกข้าราชการ(ชาย) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปี 2558
ส.ต.ต. นที จิตรัตน์
ผ่านการสอบคัดเลือกข้าราชการ(ชาย) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปี 2558
ส.ต.ต.ภาณุพงศ์ สมสัก
ผ่านการสอบคัดเลือกข้าราชการ(ชาย) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปี 2559 ตัวจริง
ญาณิกา จันทร์เปียง
ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปี 2559 ตัวจริง
ส.ต.ต.ณัฐวรรษ สุนันท์
ผ่านการสอบคัดเลือกข้าราชการ(ชาย) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปี 2559 รอบแรก
นาย ศรธเนศ ภูโสภา(จ๊อด)
รร.เถินวิทยา สอบติด เหล่าทหารเรือ เหล่าทหารอากาศ วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายธวัชชัย เกศาศัย
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ทบ., ทร., ทอ.,และ ตร.
หน้า : 1 | 2 |