พี่ชีพ: 081-734-5734 | พี่ปูเป้: 096-687-6386
ID Line: chip89 | Facebook: CMCADET

บทความและเทคนิค : Articles

เก่งคณิตศาสตร์ทำอย่างไร

คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่สร้างไว้เพื่อมนุษย์ฝึกฝน คิดแก้ ปัญหามนุษย์เราเกิดมาพร้อมปัญหาสารพัด ดังนั้นผู้ที่มีความละเอียดรอบคอบในการแก้ปัญหา ย่อมประสบความสำเร็จในชีวิต

เก่งคณิตศาสตร์ทำอย่างไร

    คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่สร้างไว้เพื่อมนุษย์ฝึกฝน คิดแก้ ปัญหามนุษย์เราเกิดมาพร้อมปัญหาสารพัด ดังนั้นผู้ที่มีความละเอียดรอบคอบในการแก้ปัญหา ย่อมประสบความสำเร็จในชีวิต

    คณิตศาสตร์ ก็เหมือนกับ วิชาดนตรี วิชาขับร้อง ฟ้อนรำหรือวิชาอื่นๆ ที่ต้องฝึกฝนอยู่บ่อยๆและสม่ำเสมอ

    จงคิดอยู่เสมอว่าคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีประโยชน์ ศึกษาเล่าเรียนกันทั่วโลกยิ่งในยุคที่เทคโนโลยีก้าวหน้า เครื่องคิดเลข คอมพิวเตอร์ มีบทบาทมากขึ้นเท่าไร การรู้วิชาคณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานก็มีความสำคัญมาก

    พยามยามย่นย่อความยุ่งยากของคณิตศาสตร์โดยศึกษากฎ สูตรนิยามโดยสรุปให้เข้าใจและหมั่นตรวจสอบดูบ่อยๆ

                คำแนะนำเบื้องต้น

1      ตั้งใจศึกษาคณิตศาสตร์ตั้งแต่ชั่วโมงแรกจนถึงชั่วโมงสุดท้าย

2      มีข้อสงสัย ต้องไต่ถามครูอาจารย์ และเพื่อนผู้รู้

3      ศึกษาค้นคว้าและเพิ่มเติมอยู่เสมอ

วิธีศึกษาคณิตศาสตร์

1      เมื่อศึกษาคณิตศาสตร์แล้ว จะต้องมีเวลาทำแบบฝึกหัดที่ได้รับมอบหมายทันทีอย่าให้คั่งค้าง

2      กำหนดเวลาเวลาทำการบ้านอย่างสม่ำเสมอ เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมและมีสมาธิในการทำงาน

3      หากมีปัญหาในการทำแบบฝึกหัดก็พยายามทำความเข้าใจจากตัวอย่างคำอธิบายในหนังสือเรียน คำอธิบายในหนังสือคู่มือ หนังสืออ่านประกอบพร้อมกับศึกษากฎ สูตร ให้เข้าใจ

4      ตอนใดยังไม่เข้าใจไม่ควรเสียเวลาคิดนานเกินไป ควรเก็บไว้ถาม ครู อาจารย์ และผู้รู้ที่ให้คำแนะนำได้โดยเฉพาะเพื่อนๆ

5      ศึกษาเนื้อหาที่เป็นหนังสือเรียนเป็นแนวทางก่อนอาจารย์สอน เพื่อให้เห็นเนื้อหาและความเข้าใจได้ง่าย และรวดเร็วขึ้นด้วย

6      ควรมีกระดาษจดสรุปสูตรที่ควรจำไว้ใกล้ตัว และพกพาทำความเข้าใจอยู่เสมอ

7      ควรหัดพิสูจน์ทฤษฎีต่างๆ ให้คล่องแคล่ว

วิธีทำโจทย์แบบฝึกหัด และวิธีเตรียมตัวสอบ

1      ศึกษาทฤษฎีตัวอย่างให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง พร้อมกับจดย่อกฎเกณฑ์ที่สำคัญเอาไว้

2      ทำข้อง่ายก่อนข้อยาก ข้อใดยากมากๆ ก็ควรผ่านไปก่อนเมื่อมีเวลาค่อยคิดทบทวนอีกครั้งหนึ่ง

3      พยามสังเกตตัวเองว่าบกพร่องจุดใดบ้างเช่นคิดเลขผิดบ่อยๆก็ต้องพยายามคิดอย่างรอบคอบ และทบทวนใหม่อีกครั้งหนึ่งเสมอ

4      หากมีเวลาควรฝึกฝนทำแบบฝึกหัดจากหนังสือประกอบอื่นเพื่อให้มีประสบการณ์มากขึ้น

5      เมื่อทำโจทย์ข้อยากๆ ควรอ่านให้ละเอียดแยกส่วนที่กำหนดให้ และส่วนที่เป็นคำถามให้ชัดเจน

6      การแก้สมการยากๆ ควรปฏิบัติดังนี้

1)    อ่านโจทย์ให้ละเอียดถี่ถ้วน

2)    แยกสิ่งทีโจทย์ต้องการให้หา แล้วแทนด้วยตัวอักษร

3)    เขียนความสัมพันธ์ของสมการ

4)    แก้สมการแล้วตรวจคำตอบ

7      ก่อนสอบต้องวางแผนการศึกษา ทั้งเนื้อหาและทดลองทำแบบฝึกหัดล่วงหน้า 1-2 สัปดาห์ทั้งนี้แล้วแต่ความสามารถเฉพาะตัวด้วย หากเตรียมตัวมากก็ย่อมประสบความสำเร็จสูง

วิธีจะไม่ลืมความรู้ที่เรียนมา

1      คณิตศาสตร์ต้องอาศัยการฝึกฝนอยู่เสมอ ดังนั้นการฝึกฝนอยู่บ่อยๆเป็นปกติสม่ำเสมอเป็นสิ่งจำเป็นมากที่สุด

2      ทบทวน กฎ สูตร ที่เป็นปัญหาบ่อยๆ

3      ทำแบบฝึกหัดทั้งจากแบบเรียน และแบบฝึกหัดเสริมอยู่เสมอจนเป็นนิสัย

4      พยายามรวบรวมเพื่อนในห้องที่สนใจคณิตศาสตร์เป็นกลุ่มละ 3-4 คน ช่วยกันคิดช่วยกันปรึกษาในการทำแบบฝึกหัดก็จะช่วยให้การเรียนรู้คณิตศาสตร์แตกฉานยิ่งขึ้น

5      คิดเสมอว่า “คณิตศาสตร์ช่วยให้คนฉลาด มีไหวพริบ และละเอียดรอบคอบ”

จงลองปฏิบัติตามที่แนะนำ แล้วลองสังเกตุผลการเรียนของน้องๆ นะครับ 

..................พี่ชีพ

เทคนิคการอ่านหนังสือเตรียมสอบเข้าเตรียมทหาร (รอบแรก)
การออกกำลังกายต้องทำเป็นประจำอยู่เสมอ ทั้งก่อนออกและหลังออกกำลังกายจะต้องยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ( วอร์มอัพ ) ก่อนซัก 10 -15 นาที เพื่อให้กล้ามเนื้อมีความพร้อม สำหรับการออกกำลังกายควรเตรียมความพร้อมของ ร่างกายโดยการวิ่ง เพราะการวิ่งจะช่วยทำให้ความฟิตของร่างกายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว (โดยเฉพาะการออกกำลังกายกลาง แดด จะช่วยให้เราเผาผลาญพลังงานในปริมาณที่มากกว่าปกติ แต่! ระวังจะเกิดการเป็นลมหรือ เกิดอาการฮีทสโตรก ทำให้ถึงแก่ชีวิตได้ ดังนั้นจึงต้องดื่มน้ำเป็นประจำ เป็นปริมาณมาก เพื่อไม่ให้ร่างกายขาดน้ำ