พี่ชีพ: 081-734-5734 | พี่ปูเป้: 096-687-6386
ID Line: chip89 | Facebook: CMCADET

ติดต่อเรา : CMCADET


โรงเรียนกวดวิชาเข้าเตรียมทหารเชียงใหม่ คาเด็ท เซ็นเตอร์


กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร เชียงใหม่คาเด็ทเซ็นเตอร์
61/3 ถนนอินทรวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 081-7345734
ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่