ติดต่อเรา

โรงเรียนกวดวิชาเข้าเตรียมทหารเชียงใหม่ คาเด็ท เซ็นเตอร์กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร เชียงใหม่คาเด็ทเซ็นเตอร์
61/3 ถนนอินทรวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 081-7345734
ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่