พี่ชีพ: 081-734-5734 | พี่ปูเป้: 096-687-6386
ID Line: chip89 | Facebook: CMCADET

ทำเนียบ "รุ่น" : Student

ศุภกิต หินเธาว์ ภีม

กาย
กาย รร.พิริยาลัย จว.แพร่

มะตูม
มะตูม รร.พิริยาลัย จว.แพร่

นักเรียนนายเรืออากาศธีรนันท์ เจริญสุข ตท.54 / นนอ.61 (อ้น)
รร.อัสสัมชัญลำปาง จังหวัดลำปาง ได้รับทุนไปศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย

 

นักเรียนนายร้อยธิตประพันธ์ สมศรี ตท.55 จปร.66 (โบ๊ท)
รร.พะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา ได้รับทุนไปศ๊กษาต่อที่ ประเทศสหรัฐอเมริกา

นักเรียนนายเรืออรรถวิท มูลเมือง ตท.55 นายเรือ 112 (เฟิร์ส)
รร. ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

นตท.ปองพล จุ่นหัวโทน รุ่น 56 ทอ. (โต้ง)
รร.ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

นตท.สิรดนัย ยะอุโมงค์ รุ่น 56 ตร. (ฟิวส์)
รร.จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

 

นตท.ครุศาสตร์ วงค์ชัย รุ่น 56 ทร. (นกหวีด)
รร. สามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

นตท.ธิติพันธ์ สมศรี รุ่น 58 ทบ.
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ทบ.

นตท.อภิสิทธิ์ ดาวเรือง รุ่น 58 ตร.
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ตร., ทอ.

นตท.กษิดิต ตาใจ (อู๋) ทบ.รุ่น59
รร.ยุพราชวิทยาลัย ม.3

 

นตท.บุญญาสิทธิ์ คำคล่อง (บูม) ทร.รุ่น59
รร.ยุพราชวิทยาลัย ม.3

นตท.ธิติวุฒิ ยอดแก้ว (โอม) ทบ. รุ่น59
รร.มงฟอร์ตวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ ม.4

นตท.ธีรพล สุเมธะ (จูเนียร์) ทบ.รุ่น59
รร.ยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่

นักเรียนนายร้อยตำรวจ กมลภพ ดิษยบุตร ตท.54/นรต.70 (มะตูม)
โรงเรียนปรินส์รอแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

 

วันเฉลิม วิชัยวงช์

ภาณุพงศ์ สมสัก

ญาณิกา จันทร์เปียง
ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปี 2559 ตัวจริง

ส.ต.ต.ณัฐวรรษ สุนันท์
ผ่านการสอบคัดเลือกข้าราชการ(ชาย) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปี 2559 รอบแรก