ข่าวสาร/กิจกรรมน้อง ๆ ที่พลาดการสอบในปี 61 และน้องที่เพิ่งจะขึ้น ม.4
ขอให้น้อง ๆ ระลึกไว้เสมอว่า ความประมาทเป็นหนทางแห่งความพ่ายแพ้ และจะมีคนที่พร้อมจะก้าวแซงเราไปในที่สุด หากเราหยุดที่จะพัฒนาตนเอง ซึ่งการสอบให้ผ่านภาควิชาการในรอบแรดก็ถือว่ายากแล้ว แต่การที่จะสอบให้ผ่านรอบที่สองแล้วเข้าไปเรียนได้นั้นยากยิ่งกว่า มีแต่ความพยายามเท่านั้น ที่จะทำให้มีชัยชนะในทุกสนามสอบ...