โทร. 081-734-5734 พี่ชีพ (ID LINE : chip89) 

โทร. 097-942-6382 พี่ปูเป้

 

  
ในปี 2562 (เตรียมทหารรุ่นที่ 62) การทดสอบพลศึกษาในรอบที่ 2 มีกำหนดการสอบพร้อมกัน
ทั้ง 4 เหล่าทัพ ในระหว่างวันที่ 5 - 8 เม.ย. 62  โดยน้องจะต้องรายงานตัวรอบแรกและเลือกเหล่าที่จะสอบรอบใน 29 มี.ค. 62  ซึ่งในปีนี้ใครที่ตกในสถานีใดสถานีหนึ่ง จะถือว่าตกทั้งหมด

 


 


  

 

  

 

 

  

 

 

 โทร. 081-734-5734 พี่ชีพ (ID LINE : chip89) 

โทร. 097-942-6382 พี่ปูเป้

 พิกัด 18.789544, 98.984595