โทร. 081-734-5734, ID LINE : chip89  พ.อ. ชูชีพ สียางนอก (พี่ชีพ) 

โทร. 097-942-6382 พี่ปูเป้

 


 

  

 

  

 

 

  

 

 

 โทร. 081-734-5734 พี่ชีพ (ID LINE : chip89) 

โทร. 097-942-6382 พี่ปูเป้

 พิกัด 18.789544, 98.984595