รูปภาพ Gallery

ศิษย์เก่า นรต.วันเฉลิม กลับมาให้กำลังใจน้องๆ